На 8-ми март, световният ден на жената, се отбелязва историческата борба за женските права и равенство между половете. Този ден има своите корени в началото на 20 век, когато жени работнички в САЩ и Европа започват да се борят за по-добри условия на труд и по-добър живот.

През 1908 година на 28-ми февруари 15 000 жени работнички опустошават улиците на Йюркър до протестират срещу ниските заплати, дългите работни часове и лошите условия на труд. Този протест се счита за предшественик на бъдещите женски демонстрации, които ще последват.

Следващата важна дата е 1910 година, когато на II Международен съвет в Копенхаген е взето решение за провеждане на Международен ден на жената, който ще бъде отбелязван винаги на 8-ми март. През следващата година на 19 март, жени работнички в Русия излизат на улиците на Петроград в мирен протест, който обаче завършва с кръвопролитие. Този ден е отбелязан като началото на Октомврийската революция и води до установяването на Световния ден на жената на 8-ми март.

Оттогава и до днес, 8-ми март продължава да бъде символ на борбата за права на жените, равенство и достойно живот за всички. Всеки втори петък на март милиони жени и мъже по света се обединяват в тази борба, за да напомнят за необходимостта от уважение към жените и признание на техните права. Да празнуваме всеки ден като 8-ми март и да продължаваме да се борим за по-добро бъдеще за всички нас.