Хотел Космополитан АД, е бенефициент по договор с наименование „Transformation of the Amazon of Europe into greener and smarter tourism destination “ по програма „SMARTER AOE – 202301

На Хотел Космополитан АД е предоставена еднократна финансова подкрепа от Институт Искрива по програма SMARTER AOE


 Хотел Космополитан АД, е бенефициент по договор с наименование „Transformation of the Amazon of Europe into greener and smarter tourism destination “ по програма „SMARTER AOE – 202301”, съфинансиран от програмата COSME на Европейския съюз, с цел установяване на международна екосистема от малки и средни предприятия в областта Amazon of Europe (AoE) и други Биосферни резервати, с цел стимулиране на социалната, цифровата и екологичната иновация чрез сътрудничество, капацитетно развитие и дигитална трансформация.


 В рамките на проекта Институт Iskriva като финансираща страна носи отговорност за изпълнението на обявения процес за предоставяне на финансова подкрепа на трети страни за дигитална трансформация.


Програмата SMARTER AOE – 202301 беше обявена на 03.01.2023 г. и приключи на 03.03.2023 г., 17:00 ч. UTC+01:00 – Любляна.

Предмет на договора е изпълнението на проекта – дейности, посочени във формуляра за дигитална трансформация на третостранната ползвателска страна (програма SMARTER AOE – 202301), с наименование на проекта „Създаване на нов уебсайт за компанията и Search Engine Optimization за Хотел Космополитан“.

Обща стойност на договора: 3000евро с ДДС.

Продължителност на проекта: 30 месеца

Начална дата:01.01.2022г

Крайна дата: 30.06.2024г