Политика за използване на ваучери

Политика за използване на ваучери в хотел „Космополитан“:


1. Валидност на ваучерите:
• Всички ваучери издадени от хотел „Космополитан“ имат определен срок на валидност, който трябва да бъде спазен.
Този срок e указан ясно на самия ваучер.
• За да се използва ваучерът, гостът трябва да го представи на рецепцията.

2. Резервации:
• За гостите, които желаят да използват ваучери, е необходимо предварително да направят резервация.
• Резервацията трябва да бъде направена по телефон или лично на рецепцията.

3. Използване на ваучера:
• Ваучерите могат да бъдат използвани само за покриване на разходи, свързани с настаняването и допълнителните услуги, предлагани от хотела, в съответствие с условията, посочени на ваучера.
• В случай че стойността на услугите, поръчани от госта, надвишава стойността на ваучера, разликата трябва да бъде платена допълнително.

4. Ограничения:
• Ваучерите не могат да бъдат разменяни за пари или кредити.
• Ваучерите не се заменят при загуба или кражба и не могат да бъдат върнати след изтичане на срока им на валидност.
• Ваучерите не могат да бъдат прехвърляни на други лица без писменото съгласие на хотела.

5. Отказ от използване на ваучер:
• В случай, че гостът реши да не използва ваучера си, трябва да го уведоми хотела предварително и да следва процедурите за анулиране или промяна на резервацията.

6. Промени в политиката:
• Хотелът „Космополитан“ запазва правото си да променя политиката за използване на ваучери по всяко време без предизвестие.